Hør oss synge

Hør oss synge

Hør oss synge! Spill av sangen her. “I WAS GLAD” Tekst Davids Salme 122. Komposisjon for kor: Bjarne Sløgedal. Sangen finner du på korets nyeste CD: STORLEG GLED ME OSS. Utvalgte sanger av komponist Bjarne Sløgedal. Kr 100,- pr...