Rekruttering og medlemskap

Kristiansand Domkor ønsker nye medlemmer velkommen i 2018!

Vi er et kor som har krav til kvalitet, oppmøte og innøvelse av egen stemme.

Dirigenten gjennomfører en opptaksprøve før du kan starte i koret. Dette for å kunne sikre en gjennomgående god kvalitet på stemmene som skal klinge sammen.

Det er en fordel å kunne synge rett fra noter og ha en viss erfaring med korsang fra tidligere. Er du interessert er det hyggelig om du tar kontakt!! Spesielt herrestemmer trenger vi.

Koret rekrutterer også nye medlemmer gjennom året. Det er da mulig å starte til innøvelse av nye verk. Koret krever deltagelse på et visst antall øvelser og prøver for å kunne delta på konsert.