Velkommen – Vi er

Kristiansand Domkor

Allehelgenskonsert: Brahms’ Requiem

I forbindelse med årets Kirkemusikkdager, skal vi fremføre Brahms' vakre og håpefulle 'Ein deutsches Requiem' på Allehelgenssøndag 6. november. Nærmere informasjon kommer senere, men les gjerne om dette vidunderlige verket...

Adventskonsert: Händels Messias

Endelig blir det noe av: Händels vakre verk Messias som vi oppfører i desember sammen med Kristiansand symfoniorkester som en del av deres torsdagsprogram! Detaljene er ikke helt klare, men det vil bli 'singalong' - vi kommer med opplysninger så snart vi kan. Følg med...

“Så stort, så mektig, så velinstruert og så presist, det var en fryd å lytte til fra begynnelse til slutt.”

(Emil Otto Syvertsen, 2018)

Domkorets Facebookside: