Velkommen – Vi er

Kristiansand Domkor

Høstens konserter

Vi gleder oss over å presentere høstens program: 4. september sang en gruppe fra koret Haydns 'Lille orgelmesse' som messeledd i gudstjenesten. 25. september framfører vi Ramirez' Misa Criolla med solister og latinamerikansk ensemble og 23. oktober deltar koret i...

Allehelgenskonsert: Brahms’ Requiem

Som avslutning på årets Kirkemusikkdager, skal vi fremføre Brahms' vakre og håpefulle 'Ein deutsches Requiem' på Allehelgenssøndag 6. november. Medvirkende: Kristiansand Domkor, Kristiansand Domkirkes guttekor, Frikirkens kammerkor og musikere fra Kristiansand...

Adventskonsert: Händels Messias

Endelig blir det noe av: Händels vakre verk Messias som vi oppfører 8. desember sammen med Kristiansand symfoniorkester som en del av deres torsdagsprogram! Detaljene er ikke helt klare, men det vil bli 'singalong' - vi kommer med mer detaljerte opplysninger så snart...

“Så stort, så mektig, så velinstruert og så presist, det var en fryd å lytte til fra begynnelse til slutt.”

(Emil Otto Syvertsen, 2018)

Domkorets Facebookside: