Velkommen – Vi er

Kristiansand Domkor

Mozarts ‘Missa Brevis’ i høymessen

Søndag 7. mai sang Domkoret sammen med musikere fra Kristiansand symfoniorkester Mozarts 'Missa Brevis' som messeledd i gudstjenesten. Det ble en flott opplevelse både for kor og musikere og to dåpsfølger i en nesten fullsatt kirke. Missa Brevis i B-dur (K. 275) er en...

Festgudstjenesten i Domkirken 17. mai

Takk til alle som deltok i festgudstjenesten i Kristiansand Domkirke på 17. mai! Koret synes det er både viktig og hyggelig å markere Norges nasjonaldag med vakker sang for å feire vårt demokrati. I år ble det spesielt festlig, da vi hadde med oss både Domkirkens...

Mendelssohns ‘Elias’ i høst!

Som åpning på årets Kirkemusikkdager, vil Kristiansand Domkor framføre Mendelssohns flotte oratorium 'Elias' 29. og 30. oktober 2023. Oppsetningen vil bli semi-operatisk, under domkantor Marianne Sødal Misjes kunstneriske ledelse og Nils Harald Sødals regi, blant...

“Så stort, så mektig, så velinstruert og så presist, det var en fryd å lytte til fra begynnelse til slutt.”

(Emil Otto Syvertsen, 2018)

Domkorets Facebookside: