Praktisk informasjon

Kontonummer

Korets kontonummer
3000.09.26503

Regnskapsfører

Svein Thoresen

Medlemsavgift

Korets medlemmer betaler kr. 300 i medlemsavgift pr semester, studenter betaler 150,-

Betales inn på korets kontonummer: 3000.09.26503