Praktisk info

Kontonummer

Korets kontonummer
3000 09 26503

Regnskapsfører

Bendix Gundvaldsen
Bliksheia 17B
4637 Kristiansand
Tlf: 38 04 58 41
bendigun@online.no

Medlemsavgift

Korets medlemmer betaler kr 300 i medlemsavgift pr semester, studenter betaler 150,-

Betales inn på korets kontonummer: 3000.09.26503