Styret 2022-2023

Valgt på Årsmøte i Kristiansand Domkor mars 2022:

Leder:

  • Siren Ringøen

Styret:

  • Elisabeth Kielland
  • Bente Elisabeth Holmen
  • Vidar Hartveit
  • Lene Rosendahl

Varamedlem:

  • Maren Skaar Wilford
  • Bjørg Irene Samuelsen

Representant for Kristiansand Domkirke:

  • Tor Aurebekk

I tillegg møter korets dirigent og kunstnerisk leder Marianne Sødal Misje

REGNSKAPSFØRER

  • Svein Thoresen

Korets kontonr: 3000 09 26503