Styret 2018-2019

Valgt på Årsmøte i Kristiansand Domkor februar 2018:

Leder:

  • Siren Ringøen

Styret:

  • Petter Hangeland
  • Elisabeth Kielland
  • Linett Eriksen Birkeland
  • Vidar Hartveit

Varamedlem:

  • Bjørg Irene Samuelsen
  • Anna Svala Johannesdottir

Representant for Kristiansand Domkirke:

  • Ove Møllen

I tillegg møter korets dirigent og kunsterisk leder Marianne Sødal Misje

 

REGNSKAPSFØRER

  • Svein Thoresen

Korets kontonr: 3000 09 26503