Styret 2020-2021

Valgt på Årsmøte i Kristiansand Domkor mars 2020 (styret prolongeres til årsmøte høst 2021 pga. korona):

Leder:

  • Siren Ringøen

Styret:

  • Petter Hangeland
  • Elisabeth Kielland
  • Bente Elisabeth Holmen
  • Vidar Hartveit

Varamedlem:

  • Bjørg Irene Samuelsen
  • Kirsti Timenes

Representant for Kristiansand Domkirke:

  • Bente Buverud

I tillegg møter korets dirigent og kunsterisk leder Marianne Sødal Misje

REGNSKAPSFØRER

  • Svein Thoresen

Korets kontonr: 3000 09 26503