Semesterplaner

Semesterplan våren 2023

Januar:
10: Øvelse 18. 30 – 21. 00
Søndag 15. Forsangertjeneste gruppe 1
17.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
Søndag 22. Forsangertjeneste gruppe 2
24.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
Søndag 29. Forsangertjeneste gruppe 3
31.: Øvelse 18. 30 – 21. 00

Februar:
Tirsdag 7.: Evensong (fremmøte kl. 18. 00)
14.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
(21.: Vinterferie – ikke øvelse)
28.: Øvelse 18. 30 – 21. 00

Mars:
Søndag 5.:. Forsangertjeneste gruppe 4
Tirsdag 7.: Evensong (fremmøte kl. 18. 00)
Søndag 12.: Forsangertjeneste gruppe 1
14.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
Søndag 19.: Forsangertjeneste gruppe 2
21.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
Lørdag 25.: 10. 00 – 14. 00 Øvelse (Anders Ôhrwall: «Maria-musik»)
Søndag 26.: Gudstjeneste med «Maria-musik»
28.: Øvelse 18. 30 – 21. 00

April:
4.: (Påskeuke – Ingen øvelse)
Søndag 9.: Første påskedag (halve koret møter)
11.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
Søndag 16.: Forsangertjeneste gruppe 3
18.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
Søndag 23.: Forsangertjeneste gruppe 4
25.: Øvelse 18. 30 – 21. 00

Mai:
2.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
Lørdag 6. mai Øvelse 10. 00 – 14. 00
Søndag 7. Mozart (?) i høymessen
9.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
16.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
Onsdag 17. mai: Festgudstjeneste kl. 11. 00. Fremmøte kl. 10. 00
23.: Øvelse 18. 30 – 21. 00
28.: Første pinsedag (halve koret møter)
30.: Øvelse 18. 30 – 21. 00

Juni:
6.: Sommeravslutning