Semesterplaner

Semesterplan høsten 2022

August:

 1. Øvelse 18. 30 – 21. 00
 2. Øvelse 18. 30 – 21. 00

September:

Lørdag 3. september – gjennomgang Haydn kl. 10-13 (halvt kor)

Søndag 4. september – Haydn i høymessen (halve koret)

 1. Øvelse 18. 30 – 22. 00
 2. Øvelse 18. 30 – 21. 00
 3. Øvelse
 4. – 25. september – MISA CRIOLLA
 5. Øvelse 18. 30 – 21. 00

 Oktober:

 1. Høstferie – ingen øvelse
 2. Øvelse 18. 30 – 21. 00

Søndag 16. Forsangertjeneste gruppe 1

 1. Øvelse 18. 30 – 21. 00

Søndag 23. oktober Salmekveld i Vågsbygd kirke – fremmøte kl. 17. 00

 1. Øvelse 18. 30 – 22. 00

 November:

 1. Øvelse 18.00 – 21. 00

Lørdag 5. november Øvelse kor, solister, orkester 11-16 – «Requiem» (Brahms)

Søndag 6. Allehelgensmessen – Hovland

Søndag 6. november Konsert – fremmøte kl. 16. 30 – «Requiem»

 1. Øvelse 18. 30 – 21. 00
 2. Øvelse 18. 30 – 21. 00

Lørdag 19. november – øvelse «Bach i høymessen» – kl. 10. 00 – 14. 00 (halve koret)

Søndag 20. Bach i høymessen (halve koret)

 1. Øvelse 18. 30 – 21. 00
 2. Øvelse 18. 30 – 21. 00

Desember:

Søndag 4. Forsangertjeneste gruppe 2

Mandag 5.       Korøvelse med Rolf Gupta

Tirsdag 6.        Kor og orkester – «Messias»

Onsdag 7.        Kor og orkester – «Messias» – generalprøve

Torsdag 8.       Konsert – «MESSIAS»

Søndag 11. Forsangertjeneste gruppe 3

 1. Øvelse 18. 30 – 21. 00

Søndag 18. Forsangertjeneste gruppe 4

 1. Øvelse / juleavslutning
 2. juledag Høytidsgudstjeneste Domkirken