Om Koret

Kristiansand Domkor har sin tilhørighet til Kristiansand Domkirke. Koret har i dag 55 medlemmer i alle aldre og jobber for å lever høy korkvalitet under fremførelser på konserter og gudstjenester. For å kunne være med i koret kreves opptaksprøve. I løpet av årene har domkoret høstet meget stor anerkjennelse for sin korkvalitet og fremførelse under sine dirigenter Bjarne Sløgedal (1952- 1996) og Andrew Wilder (1996 -2017 ).
Fra 2018 er det Marianne Sødal Misje som er korets nye dirigent og musikalske leder.

Kristiansand Domkor er et godt kor. De mange medlemmene har funnet en samklang andre kan la seg inspirere av. (Fædrelandsvennen 2006)

Historien til koret er lang og flott og begynte i 1952.  Den gang domorganist, komponist og dirigent Bjarne Sløgedal startet koret som da hadde navnet Kristiansand Domkirkes Motettkor. Han ledet koret frem til 1996.
Domorganist og domkantor Andrew Wilder tok over oppgaven fra 1996 til 2017.
I 2001 ble navnet forkortet til Kristiansand Domkor.
Fra 2018 vil koret ledes av Marianne Sødal Misje.

Repertoaret består av kirkemusikk fra renessansen og til samtidismusikk av norske og utenlandske komponister. Koret har et fast acapella repertoar og øver inn større verk til høytider og konserter i samarbeid med orkester. Kristiansand Symfoniorkester har vært en samarbeidspartner i mange år.

Under Wilders ledelse har koret fremført Brahms Requiem, Mendelsohns Elias, Bachs Johannespasjonen, Rossinis Petite Messe Solennelle, Will Todds Mass i blue (jazz), J.S Bachs messe i h-moll med mange flere.

Andre tidligere fremførelser er Honeggers Kong David, Poulencs Gloria, Rutters Gloria og lloyd Webbers Requiem m flere.

“Faste repertoar” for koret i adventstiden er G.F. Händels Messias eller J.B Bachs Juleoratoriet.
Mozarts Requiem er også et kjent og kjært repertoar under bla. Allehelgen.

Gjennom korets over 65 års historie har Domkoret hatt en omfattende konsertvirksomhet i inn- og utland, med både klassiske og moderne verk på programmet.

_L8V8132