Hør oss synge!

Spill av sangen her. “I WAS GLAD”

Tekst Davids Salme 122. Komposisjon for kor: Bjarne Sløgedal.

Sangen finner du på korets nyeste CD: STORLEG GLED ME OSS. Utvalgte sanger av komponist Bjarne Sløgedal. Kr 100,- pr CD.