Påskesangkveld søndag 7. april kl 19:00

Medvirkende:
Kristiansand Domkor,
Mannskoret Vestergabet,
solist Kristian Sødal.

Vi synger oss gjennom hele påskebudskapet.

Blant annet salmene (fellessang):

Hosianna, David sønn (NOS 23)
Såkorn som dør i jorden (NOS 162)
Til Lammets måltid får vi gå (NOS 153)
Når krossen underfull eg ser (NOS 170) mel. Da Herren kom til denne jord NOS 433)
I det fjerne jeg skuer (NOS 402)
Hill deg, Frelser og forsoner (NOS 173)
Kornet har sin vila (NOS 205)
Krist stod opp av døde (NOS 195)
Påskemorgen (NOS 196)

Gratis arrangement.

Kollekt ved utgangen.