Har «Messias» noen gang lydt mer fulltonende, prektigere, mer storslått og mer til å tro på enn denne første søndagen i advent, da Domkoret forsterket med 45 elever fra musikklinjen på Vågsbygd videregående skole, altså 90 sangere til sammen, gjorde dette 277 år gamle musikkverket av G. F. Händel. Verket er populært, kanskje egentlig mer populært enn noen sinne. I mange år har det alternert med Bachs Juleoratorium, også her i vår provinsby.

Men det var koret denne gangen. Så stort, så mektig, så velinstruert og så presist, det var en fryd å lytte til fra begynnelse til slutt. Og det var faktisk mulig å høre, mer enn fornemme, det ungdommelige i korklangen. Her var en djervhet, en vilje til å gå på og stå på som fikk Händels mangfoldige og rike musikk til å glitre og skinne.

Når «Messias» blir fremført slik det ble i Domkirken søndag kveld (2. desember) blir storheten i Händels verk så tydelig. Bare tekst-utvalget i seg selv er stort, og måten det er tonesatt, etter tidens krav og smak for 277 år siden, og likevel så vitalt, så talende og så formidlende. Det er som en trosbekjennelse i seg selv, og man blir revet med fra linje til linje: Etter det ekstatiske Halleluja-koret kommer den inderligste bekjennelse: Jeg vet at min gjenløser lever. Og vi tror på det. Der og da.

Så takk domkantor Marianne Sødal Misje, som hadde pågangsmot til å gjøre dette, å smelte sammen de to korene hun styrer med ukentlig, til denne høyere enhet. Takk til fire håndplukkede solister, Siri Karoline Thornhill, Anna Elisabeth Einarsson, Mathias Gillebo og Ole Jørgen Kristiansen. Takk til Gillian Wilder på orgelet og for at hun lot det bruse ut i det som på orgelspråket heter «tutti» når alle piper får klinge med. Og takk til 22 musikere fra Kristiansand Symfoniorkester som så ettertrykkelig viser at den tid for lengst er forbi da man engstet seg for om trompeten skulle nå de høyeste tonene i Halleluja-koret. Ensemblet i Domkirken denne søndagen kunne godt hete Kristiansand Barokkensemble.

Skrevet av Emil Otto Syvertsen
Foto: Liv Godtfredsen
( Hentet fra: Kristiansand domkirke)