Som åpning på årets Kirkemusikkdager, vil Kristiansand Domkor framføre Mendelssohns flotte oratorium ‘Elias‘ 29. og 30. oktober 2023. Oppsetningen vil bli semi-operatisk, under domkantor Marianne Sødal Misjes kunstneriske ledelse og Nils Harald Sødals regi, blant annet med filmproduksjon og lyssetting ved Per Tomas Govertsen. I tillegg til Domkoret, deltar Kristiansand Operakor, Domkirkens guttekor og Domkirkens jentekor – til sammen opp mot 100 sangere! Et nesten fullsatt Kristiansand Symfoniorkester spiller (litt redusert antall blåsere, men fullt antall strykere) under ledelse av Adam Grüchot.
Verket er et sjeldent vakkert og sterkt drama. Som Mendelssohns siste verk (1846), forteller det historien om den gammeltestamentlige profeten Elias’ dramatiske liv og gjerning og inneholder menneskelivets mange store følelser og dilemmaer. Til denne storsatsningen har vi fått med oss et stjernelag av solister: Ann Helen Moen, sopran; Ingeborg Gillebo, mezzosopran; Torbjørn Gulbrandsøy, tenor og Jacob Abel Tjeldberg, bass som Elias.
Mendelssohn og hans musikk var elsket og anerkjent allerede i sin samtid. Han var et musikalsk geni som bygde videre på grunnlaget fra oratoriene til Bach, Händel og Haydn, samt Mozarts operaer. Mange av hans verker er pilarer også i vår tid, og Elias er ett av dem. Verket spenner fra det mest lyriske til det mest dramatiske og gjør inntrykk, allerede ved første gangs høring.