Komiteer

Kristiansand Domkor har en rekke komiteer som gjør mye frivillig arbeid for at sosiale og praktiske oppgaver i  koret skal fungere.

Komiteliste oppdatert etter årsmøte  2022:

Repetitør:

 • Gill Wilder

Sosialkomiteen tar seg av sosiale arrangementer, kaffe og kaker når vi trenger det:

 • Beate Boge
 • Ingar Boge
 • Helene Jensen
 • Christiane Muhl

Kappekomiteen tar seg av administrering av kappene som henger i rommet bak orgelet:

 • Britt Ådnegard
 • Grethe Nateland

Noteforvaltere tar seg av oppbevaring, utdeling og innhenting av noter og notearkiv:

 • Gill Wilder – notesjef
 • Ragne Quinteros
 • Eline Kayser
 • Grete Lassen

Reisekomiteen planlegger turen og reiser for koret.

 • Brit Ådnegard
 • Jannik Timenes
 • Svein Thoresen
 • Eivind Pedersen

Konsertkomiteen tar seg av administrasjon av billettsalg, pynting og blomster til konserter.

 • Martine Hægg
 • Gro Furholt
 • Tania Andersen

Podiesjef/podierigging:

 • Sigurd Flydal
 • Ida McFadzean
 • Åslaug Myrvang
 • Jens Timenes
 • John Morgan

Seremonimester:

 • Bjørg Irene Samuelsen

Nett/digital/PR-komite:

 • Bente Elisabeth Holmen (styret)
 • Egil Mongstad

Fraværsregistrering:

 • Gill Wilder
 • Ragne Quinteros

Valgkomite:

 • Petter Hangeland (leder)
 • Jannik S. Timenes
 • Elisabeth Bryn