Komiteer

Kristiansand Domkor har en rekke komiteer som gjør mye frivillig arbeid for at sosiale og praktiske oppgaver i  koret skal fungere.

Komiteliste oppdatert etter årsmøte  2018:

Repetitør:

 • Gill Wilder
 • Andrew Wilder

Sosialkomiteen tar seg av sosiale arrangementer, kaffe og kaker når vi trenger det:

 • Ida Mcfadzean
 • Ingar Boge

Kappekomiteen tar seg av administrering av kappene som henger i rommet bak orgelet:

 • Britt Ådnegard
 • Grethe Nateland

Noteforvaltere tar seg av oppbevaring, utdeling og innhenting av noter og notearkiv:

 • Gill Wilder – notesjef
 • Ragne Quinteros

Reisekomiteen planlegger turen og reiser for koret. Vi har ca en utenlandstur annet hvert år.

 • Brit Ådnegard
 • Jannik Timenes
 • Svein Thoresen 

Konsertkomiteen tar seg av administrasjon av billettsalg, pynting og blomster til konserter.

 • Herborg Johannesdottir
 • Torhild Mosby

Podiesjef:

 • Sigurd Flydal

Seremonimester:

 • Gro Furholt
 • Karl Erik Langeland

Nett/digital/PR-komite:

 • Linnett Eriksen Birkeland (styret)
 • Lars Emil Jensen