I 2021 var det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født, og dette ble markert med en kulturkveld i regi av Den norske kirke ved Agder og Telemark bispedømme.

Søndag 17. oktober 2021 deltok Domkoret på det som ble spennende og innholdsrik kveld i Domkirken i forbindelse med dette jubileet. En nesten fullsatt kirke fikk høre korte foredrag om Hauges påvirkning på norsk historie, religion og samfunnsliv. Domkoret sang blant annet verker av Grieg (Brorsson-salmer) og Egil Hovland, samt salmer som var viktige i Hauges liv og virke. Publikum fikk også synge med på fellessalmer.

I tillegg til foredragene, deltok Aud Sunde Smemo og det var hilsener fra biskop Stein Reinertsen og fylkesordfører Arne Thomassen.

Les gjerne mer om Hans Nielsen Hauge her på Den norske kirkes nettsider i forbindelse med jubileet