I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født, og dette markeres med en kulturkveld i regi av Den norske kirke ved Agder og Telemark bispedømme.

Søndag 17. oktober 2021 kl. 19 inviteres du til en spennende og innholdsrik kveld i Domkirken i forbindelse med dette jubileet.

Det vil bli korte foredrag, opplesning og musikk. Domkoret synger blant annet verker av Grieg og Egil Hovland, samt salmer som var viktige i Hauges liv og virke. Publikum får også synge med på fellessalmer.

I tillegg til foredragene, deltar Aud Sunde Smemo og det blir hilsener fra biskop Stein Reinertsen og fylkesordfører Arne Thomassen.

Les gjerne mer om Hans Nielsen Hauge her på Den norske kirkes nettsider i forbindelse med jubileet