Endelig blir det noe av: Händels vakre verk Messias som vi oppfører 8. desember sammen med Kristiansand symfoniorkester som en del av deres torsdagsprogram!

Detaljene er ikke helt klare, men det vil bli ‘singalong’ – vi kommer med mer detaljerte opplysninger så snart vi kan. Følg med på Facebook eller Kildens nettsider