Velkommen – Vi er

Kristiansand Domkor

Aftensang i Domkirken

Domkoret inviterer i vår igjen til Aftensang, den 7. februar og 7. mars - begge tirsdagskvelder kl. 20. Aud Sunde Smemo deltar som liturg. Aftensang er en forkortet messe etter anglikansk tradisjon - Evensong - tradisjonelt sunget om kvelden, som tidligere Vesper i...

Mariamusikk til Maria budskapsdag

I forbindelse med Maria budskapsdag, vil Domkoret fremføre Anders Öhrwalls 'Mariamusik' i gudstjenesten søndag 26. mars. Dette er et verk for resitativ, kor og instrumenter som forteller om den hellige jomfru etter eldre mariatekster og -viser fra Sverige, England,...

Synstolket og sanselig i Domkirken

Våren 2023 vil Agder forening av KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, invitere til en serie med synstolkede konserter i Kristiansand Domkirke. Søndag 12. mars kl. 18 besøker organist Ulf Nilsen og jazzmusiker Georg Reiss oss med en spennende og...

“Så stort, så mektig, så velinstruert og så presist, det var en fryd å lytte til fra begynnelse til slutt.”

(Emil Otto Syvertsen, 2018)

Domkorets Facebookside: