Händels ‘Messias’ fremføres 9. desember 2021 i Domkirken.

Domkoret synger i samarbeid Kristiansand symfoniorkester KSO med solister, alle under ledelse av Rolf Gupta.

Og i år er det ‘singalong’, dere i publikum får være med å synge utvalgte kor!

Detaljer om dette kommer senere, billettsalg foregår gjennom Kilden