Domkoret inviterer i vår igjen til Aftensang, den 7. februar og 7. mars – begge tirsdagskvelder kl. 20. Aud Sunde Smemo deltar som liturg.

Aftensang er en forkortet messe etter anglikansk tradisjon – Evensong – tradisjonelt sunget om kvelden, som tidligere Vesper i tidebønnene. Messen inneholder bønner og salmer, blant annet Magnificat det latinske navnet på Marias lovsang, som alltid synges.. Her gir Maria bud om hvordan Gud hjelper sitt folk ved å snu om på maktforholdene i verden; ‘Magnificat anima mea Dominum’:  ‘Min sjel opphøyer Herren’

Et annet fast ledd i aftensangen er Simeons lovsang; ‘Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace: ‘Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet’

Aftensang er gratis – velkommen til en vakker og fredelig avslutning på dagen!